Teretana:
Sparta Gym Zapad
Medarska 69
Tjedni raspored:
Učitavanje rasporeda .. .
Odaberite grupni program:
Body Shape by Encian
Body Shape by Encian
Body Weight
Body Weight
Boks
Boks
Brazilian Butt
Brazilian Butt
Drill
Drill
Pilates
Pilates
Power Hour Advanced
Power Hour Advanced
Power Workout
Power Workout
Yoga Advanced
Yoga Advanced
Yoga Beginner
Yoga Beginner